برچسب: کودک همسری

  • قانون و شرایط اقتصادی تشدیدکننده ازدواج کودکان

    قانون و شرایط اقتصادی تشدیدکننده ازدواج کودکان

    در کشورهای غیرمسلمان سن ازدواج به شکل یکسانی نیست. از ۱۵ یا ۱۶ سال و یا حتی ۲۱ سال در برخی کشورها ذکرشده است. همچنین در ‏کشورهای مسلمان سن ثابتی در نظر گرفته نشده است. در کشورهایی مانند تونس سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال و پسران ۲۰ سال ذکرشده ‏است.‏ در ترکیه در ترکیه سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال تمام است این سن برای دختر و پسر یکسان است. بر اساس قوانین جزایی در ‏ترکیه ازدواج با یک کودک زیر سن به‌مثابه کودک‌آزاری شناخته می‌شود. مجازاتی از قبیل زندان شامل حال مجرمان خواهد شد. ‏سن ازدواج در افغانستان برای دختران 16 سال است و برای پسران 18 سال. همچنین سن قانونی ازدواج در کشور مالزی و عراق نیز ‏برای دختران و پسران 18 سال است. مطابق قانون مصوب سوریه، سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 17 سال ‏است.‏

This site is registered on wpml.org as a development site.