برچسب: زن كشي

  • نگاهی به آمار و دلایل قتل‌های ناموسی در ایران

    نگاهی به آمار و دلایل قتل‌های ناموسی در ایران

    28 درصد قتل‌ها به دليل نزاع، 18.8 درصد با انگيزه‌هاي ناموسي و منکراتي، 7.7 درصد به دليل سرقت، 15.3 درصد به دنبال اختلافات خانوادگي و 11 درصد با انگيزه‌هاي ديگر رخ داده است که در اين ميان سهم قتل توسط بستگان با 31.9 درصد بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است. با این عددها…