برچسب: زنان پرستار

  • نگاهی به بخشی از مشکلات و اعتراضات پرستاران

    نگاهی به بخشی از مشکلات و اعتراضات پرستاران

    اعتراضات پرستاران طی سال های 93 تاکنون عموما حول دو محور عمده یکی طرح تحول سلامت و دیگری طرح قاصدک و به عقب افتادن کارانه، کمبود نیروی انسانی، سختی کار ، شکاف طبقاتی پزشکان و پرستاران وپایین بودن دستمزد آنان شکل گرفته است. در زیر این دو طرح توضیح داده شده است و در ادامه…