برچسب: کرونا

  • تاثیرکرونا بر زنان شاغل در صنعت گردشگری

    تاثیرکرونا بر زنان شاغل در صنعت گردشگری

    از طرفی برای دادن این وام دولت ضامن دست چک دار می خواهد که ضامن باید مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان در وجه بانک معرفی شده، سپرده بگذارد و راننده باید سه فقره چک هر کدام به مبلغ 3 میلیون و 500 هزار تومن ، بدون تاریخ به بانک بدهد. راننده ای که پول بیمه تامین اجتماعی خود را نمی تواند بدهد، باید وام 6 میلیونی را با بهره 70 درصد پرداخت کند. از طرفی همه رانندگان برای تمدید کارت هوشمند باید تعداد 35 صورت حساب در ماه داشته باشد این درحالی است که تقریبا سفری انجام نمی شود و همه تورها تعطیل هستند. اگر این 35 تا صورت حساب را نداشته باشند کارت هوشمند را یا کلا تمدید نمی کنند یا مثلا شش ماه بعد، سه ماه بعد یا یک ماه بعد تمدید می کنند. به انجمن صنفی رانندگان اتوبوس در ترمینال جنوب مراجعه کردم برای تمدید کارت هوشمند و اعتراض به این 35 صورت حسابی که مقرر شده است.

This site is registered on wpml.org as a development site.