برچسب: پوشش اجباری

  • نگاهی به اعتراضات و حضور زنان در خیابان بعد از انقلاب

    نگاهی به اعتراضات و حضور زنان در خیابان بعد از انقلاب

    جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته جز در زمینه آموزش و کاهش باروری وبهبود وضعیت بهداشت زنان که البته از زمان احمدی نژاد تاکنون، ان هم دستخوش تغییرات گسترده ای شد و به سمت سهمیه بندی هرچه بیشتر اموزش عالی، پولی سازی آموزش حتی در مقطع تحصیلات اولیه، تغییر سیاست های جمعیتی و کالاسازی بهداشت…