برچسب: پایان نامه و خشونت علیه زنان

  • نگاهی به روند پایان نامه‌های نوشته شده درباره خشونت علیه زنان

    نگاهی به روند پایان نامه‌های نوشته شده درباره خشونت علیه زنان

    اولین پایان‌نامه‌هایی که درزمینه خشونت علیه زنان پس از انقلاب که درسایت Irandoc ثبت‌شده است مربوط به سال 1362 است. پژوهشی با عنوان بررسی «تطبیقی خشونت علیه زنان در حقوق کیفری» که توسط شهربانو جنگروی قلعه بهمنی در دانشگاه پیام نور انجام‌شده است. پایان‌نامه دیگر در این سایت در دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی تبریز…