برچسب: پاندومی، همه گیری، کرونا، ویروس ، زنان ، زنان و همه گیری، ، سلامت و زنان

  • آیا درپاندومی کرونا، زنان بیشتر در معرض خطراند؟

    آیا درپاندومی کرونا، زنان بیشتر در معرض خطراند؟

    شواهد ناشی از شیوع بیماری های قبلی نشان می دهد که زنان و دختران با آسیب پذیری خاصی روبرو هستند. در شیوع بیماری Zika 2015-2016 ، زنان به دلیل عدم استقلال نسبت به سلامت جنسی و تولید مثلی خود ، دسترسی ناکافی به خدمات بهداشتی و منابع مالی کافی ، موانع قابل توجهی برای مراقبت…