برچسب: هنر فمینیستی

 • گزارش نشست فمینیسم در آثار هنرمندان زن ایرانی

  گزارش نشست فمینیسم در آثار هنرمندان زن ایرانی

  فروهر در این اثر تلاش می‌کند ساختار قدرت را به چالش بکشد زیرا عقاید ایدئولوژیک ساختار قدرت را بازتولید می‌کند. نابرابری جنسیتی ریشه در عقاید ایدئولوژیک دارد بنابراین این اثر از نظر من فمینیستی است.

 • «همسایگان بدون مرز» نمایشی در مورد تجاوز

  «همسایگان بدون مرز» نمایشی در مورد تجاوز

  البته این اجرا به زبان آلمانی به جز مزایایی که دارد، سختیهای خودش را هم دارد.فکر کردن به زبان آلمانی، نوشتن به این زبان و بعد از ان به عنوان یک کارگردان خو گرفتن با متن وارتباط برقرار کردن با نمایشنامه طبعاً کار سختی برای یک غیر آلمانی زبان است.

 • درهم کوبیدن مردسالاری با هنر

  درهم کوبیدن مردسالاری با هنر

  جنبش هنر فمینیستی در گرماگرم تظاهرات ضد جنگ و جنبش‌های مدنی و حقوق دگرباشان در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ شکل گرفت. هنرمندان فمینیست با بازگشت به ایده ال های آرمانی جنبش‌های مدرنیستی اوایل قرن ۲۰، به دنبال بازنویسی تاریخ هنر به غلط مردانه همراه با تغییر دنیای کنونی اطراف خود با هنرشان بودند. تمرکز آن‌ها بر…