برچسب: هنرفمینیستی

  • شناخت تفاوت های جنسی با آیکون ها اتفاق نمی افتد

    شناخت تفاوت های جنسی با آیکون ها اتفاق نمی افتد

    جنسیت خیلی از فیگورها در کارهای من به لحاظ ارتباطشان با آیکون‌ها یا به عبارتی اندام‌های جنسی قابل‌شناسایی نیستند. در آثارم بیش از تأکید بر وجه جنسیت تمایل دارم به ایجاد چالش و گفتگو بین تضادها، که می‌توانند دو یا چندوجهی باشند.