برچسب: فیس بوک

  • تحلیل محتوی صفحه های مختص زنان در شبکه اجتماعی فیس‌بوک

    تحلیل محتوی صفحه های مختص زنان در شبکه اجتماعی فیس‌بوک

    بیشترین مسئله که به‌مراتب زنان در این صفحه در مورد آن باهم گفتگو کرده‌اند. مسائل مربوط به ارتباط جنسی، بهداشت جنسی و جسمی و سکسوالیته است. هرچند که ادمین صفحه از زنان می‌خواهد که در مورد این مسائل صحبت نکنند چراکه ممکن است مردانی که خود را زن جا زده‌اند، نیز در صفحه باشند و…