برچسب: فمینیسم و شبکه های اجتماعی، من هم، می تو

  • چگونه شبکه‌های اجتماعی شکل جدیدی به فمینیسم دادند؟

    چگونه شبکه‌های اجتماعی شکل جدیدی به فمینیسم دادند؟

    جنبش من هم، گونه‌ای از فمینیسم را نشان می‌دهد که بر همبستگی متمرکز است و فمینیسم را بار دیگربه نوعی جدید شکل می‌دهد. جنبش «می‌تو» این ایده را مطرح کرد که همه ما مسئولیت از بین‌بردن تبعیض جنسی را بر عهده داریم، و باید تلاش کنیم برای جهانی که هیچ زنی مجبور نباشد بگوید من…