برچسب: فمینیسم و خاورمیانه، فمینیسم در عربستان، جنبش زنان در عربستان

  • آیا درعربستان فمینیسم وجود دارد؟

    آیا درعربستان فمینیسم وجود دارد؟

    روش‌های بهبود وضعیت زنان سعودی از روش‌های غربی بسیار متفاوت است؛ اما این به این معنی نیست که کمتر مؤثر یا مهم است. رویکرد زنان سعودی باارزش‌های فرهنگی آن‌ها سازگار است درحالی‌که هنوز نابرابری‌های مربوط به جنسیت و سایر موارد را به چالش می‌کشند. به‌عنوان تفسیرهای جدید از فمینیسم و ​​روش‌های دقیق‌تر درک مفهوم عدالت…