برچسب: فمینیسم در پاکستان، دستاوردهای زنان در جنبش زنان پاکستان

  • فمینیسم در پاکستان: نبرد زنان برای حقوق ابتدایی خود

    فمینیسم در پاکستان: نبرد زنان برای حقوق ابتدایی خود

    در سال 1980 بود که‌موجی از مبارزات فمینیستی در واکنش به اعمال قانون جنجال‌برانگیز «حدود» جنرال ضیاءالحق که خواستار ارائه چهار شاهد عینی توسط قربانیان تجاوز برای اثبات اتهامشان بود به وجود آمد. انجمن عملی زنان به‌طور علنی مقابل احکام ناعادلانه‌ای که تحت این قانون اجرا شدند، ایستاد و با این کار آگاهی ایجاد کرد.…