برچسب: فمینیسم در جهان عرب، فمینیسم استعماری، جنبش زنان عرب

  • چگونه غرب، حقوق زنان را در جهان عرب به ورطه نابودی می‌کشاند؟

    چگونه غرب، حقوق زنان را در جهان عرب به ورطه نابودی می‌کشاند؟

    آیا واقعاً غرب عامل تلاش‌های زنان برای احقاق حق در جهت به دست آوردن حقوق برابر بوده است؟ یا آنکه صرفاً برای تأمین منافع ژئوپلیتیکی خود، از رژیم‌های عربی حمایت کرده تا جنبش‌های انقلابی و رادیکال مردمی را تحت‌فشار قرار دهد و تجسم زنان از زنانگی‌های رادیکال را سرکوب کرده است؟ در درازمدت، نابودی جنبش‌‌های…