برچسب: فرودستی زنان

  • نقد و بررسی کتاب «زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب»

    نقد و بررسی کتاب «زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب»

    قابلیت و توانایی آکین در تالیف این کتاب ارزشمند، «زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب» را به یک اثر سازش ناپذیر که مخالف نظام طبقاتی است تبدیل کرده است. او علاوه بر تالیف کتاب، در طول عمر کوتاه خود، تلاشهای داوطلبانه ای نیز برای رساندن صدای زنان مصیبت¬زده از فقر مطلق به گوش برنامه ریزان…