برچسب: فرهنگ و قتل ناموسی

  • فرهنگ یا قانون؛ خون زنان بر گردن کیست؟

    فرهنگ یا قانون؛ خون زنان بر گردن کیست؟

    اما حتی با تدقیق در ریشه آداب و رسوم نیز در می یابیم که اینها همگی اصولی بودند که یا از ابتدا وجود نداشته و سپس وضع شده اند یا به تدریج تغییر کرده¬اند. بنابراین می¬توان نتیجه گرفت همواره قانون فرهنگ را از پس خود می¬کشد و باعث بهبود و اصلاح آن می¬شود. اینکه بگوییم…