برچسب: عدالت ترمیمی

  • گفت‌وگو درباب عدالت ترمیمی و زنان قربانی خشونت

    گفت‌وگو درباب عدالت ترمیمی و زنان قربانی خشونت

    تحقیقاتی که برپایۀ تجربیات زنان قربانی انجام شده است، نشان می‌دهد که رابطۀ بین قربانی و اجرای عدالت کیفری اساساً بیش از اینکه راهگشای مشکلات قربانی باشد، به عاملی برای دوباره قربانی شدن، سرخوردگی، ناامیدی و آزردگی او تبدیل شده است. بسیاری از طرفداران (دیدگاه) قربانی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که برای دفاع از…