برچسب: شعر

  • شب هایمان تنها به شب ختم می شوند

    شب هایمان تنها به شب ختم می شوند

    تن یا لحن روایت را می‌توان مهم‌ترین عنصر تعامل خواننده با اثر دانست. لحن راویست که می‌تواند احساس خواننده را نسبت به اتفاقات و شخصیت‌ها بیان نماید.

  • به خاطر شعرهایم تکفیرشدم

    به خاطر شعرهایم تکفیرشدم

    کتاب فراسوی بدنامی، نقدهای زیادی شد و محور نقدها حس و روح و بیان بدون سانسور کتاب بود. تا حدی که آخوندهای جامعه که زورو زر هم داشتند، مرا تکفیر کردند و حضورم را برای دیگر زنان و جوانان، خطرآفرین خواندند. مجبور شدم بیایم کابل و دور از خانواده ام همراه با یک برادرم زندگی…

This site is registered on wpml.org as a development site.