برچسب: شاعران زن عرب

  • بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر وصف‌ناپذیر سروده سوزان علیوان

    بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر وصف‌ناپذیر سروده سوزان علیوان

    اشعار او مملو از تصاویر مجزا و متفاوت، با رعایت اصل تکه چسبانی و سرشار از القاء مفاهیمی چون آشفتگی، بی‌نظمی، تقابل وگسست است. همچنین دارای قدرت و ظرفیت نمایشی زیادی است. آشنایی‌زدایی یکی دیگر از تکنیک‌هایی است که علیوان از آن به‌خوبی بهره می‌برد؛ آشنایی‌زدایی از شگردهایی است که فضای شعر را ابهام‌آمیز می‌کند…