برچسب: زنان و زلزله

  • در هشت مارس از زنان سی‌سخت بگوییم

    در هشت مارس از زنان سی‌سخت بگوییم

    مسئله دیگری نیز که قابل تامل است این است که بار مسئولیت‌های خانگی و نگهداری از فرزندان در جامعه ما در اکثر موارد به کلی به زنان سپرده شده، اینکه زنان حتی در شرایط بحران و نامعمول مانند شرایط سخت زندگی در چادر و آوار هم مجبور هستند که بار روانی و جسمی نگهداری از…