برچسب: زنان و جنگ، زنان و صلح، افغانستان، طالبان، تبعیض جنسیتی، خشونت علیه زنان، اموزش

  • بیم و امید زنان از روند صلح در افغانستان

    بیم و امید زنان از روند صلح در افغانستان

    بیش از چهار دهه خشونت در افغانستان، بیشترین آسیب را به فعالیت و حضور سیاسی-اجتماعی زنان وارد کرده است. بنا براین با هر تحول کلان سیاسی در کشور آن‌چه که از ذهن اکثر زنان امروزی می گذرد، امیدواری کمتربه آینده، و نگرانی از بدتر شدن وضعیت است.