برچسب: زنان و جنگ، زنان سوریه، زنان شاعر

  • دانیا آیه الخولی: صدای جادو به زبان عربی می ماند

    دانیا آیه الخولی: صدای جادو به زبان عربی می ماند

    صادقانه اگر بگویم ،آنچه که در سوریه اتفاق افتاده، باعث شده است تا بسیاری از زنان و کودکان درگیر فضاهای جمعی تریشوند و به نوعی در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت کنند. البته این امر خطر بزرگی نیز برای آنها به همراه داشته است؛ زیرا بسیاری از آنها زندانی یا کشته شده اند. اما با این وجود بسیاری دیگر را ترغیب کرده است که به کار خود در راه آزادی و صلح ادامه دهند و در مورد ان مطالعه کنند(البته اگر بتوانند از پس ان برایند) و از مردم خود حمایت کنند.

This site is registered on wpml.org as a development site.