برچسب: زنان و جنگ، ایدز، خشونت جنسی، ، تجاوز

  • استراتژی جنگی؛مبتلا کردن زنان به ایدز

    استراتژی جنگی؛مبتلا کردن زنان به ایدز

    برگردان نفیسه محمدپور دیگری:جنگ همزاد ایدز است. وقتی دروازه های کشور را به روی جنگ باز می کنیم، گویی جامعه را از همه جنبه ها به نابودی می کشانیم. یک کارمند نجات یافته بخش سلامت کودکان در بروندی ماری، زن بلند قد و آرام ۲۴ ساله ، با دو کودک دو ساله و شیرخواره خود…