برچسب: زنان و اتنیک

  • صلح، راهی به سوی برابری یا اسم رمز انکار؟

    صلح، راهی به سوی برابری یا اسم رمز انکار؟

    مهدیه آهنی دیگری: «من می خواستم که سرزمین مون از طریق صلح و گفتگوی دولت ها گرفته بشه… خداوند کره ی زمین رو برای جانداران آفریده. الله تعالی مرز نگذاشته که از اینجا مسیحی رد بشه از اون ور مسلمان. همچین چیزی نیست، تو قرآن هم نیست. خوب بود که [آزادسازی قره باغ] از طریق صلح…