برچسب: زنان نویسنده، ادبیات ضدجنگ، جنگ ایران، فلطسین، ، جنگ جهانی

  • جنگ در رمان های زنان ایرانی و غیرایرانی

    جنگ در رمان های زنان ایرانی و غیرایرانی

    ادبیات ، به شکلی بیان زیبای مفاهیم ذهنی و احساسهای درونی واندیشه های بشری است ، در قالب نافذ و گیرا و چون از زیبایی برخوردار است مردم را به سوی خود جذب می کند و با زندگی عجین می شود. ادبیات هنر آفرینندگی است و جنگ را با همه ابعادش می تواند به تصویر…