برچسب: زنان مهاجر

  • زنان آلمانی و مهاجر قربانی خشونت خانگی

    زنان آلمانی و مهاجر قربانی خشونت خانگی

    مجازات قتل عمد زنان به‌طورکلی در آلمان حبس ابد است، به‌طور میانگین در بین 100 درصد قتل‌هایی که در آلمان در روابط عاطفی و همسری اتفاق می‌افتند، 80 درصد مقتولان زن هستند. آنچه اهمیت دارد این است که در آلمان آمار خشونت علیه زنان آشکار است و درباره آن صحبت می‌شود. آمار زن کشی‌ها مشخص…

  • زایمان و بارداری زنان مهاجر افغان در ایران

    زایمان و بارداری زنان مهاجر افغان در ایران

    اگر زنی چه با خواسته ی خود و یا چه ناخواسته بچه دار نشود، همیشه از سوی زنان دیگر تحت فشار است و نگاه ها و ترحم دیگران باعث آزار او می شود. من چند سالی است که ازدواج کرده ام اما بچه دار نشده ام .خانواده همسرم بسیار مرا اذیت می کنند و نیش…