برچسب: زنان مهاجر افغان، خشونت علیه زنان

  • زنان مهاجر افغان و رنج های کرونایی

    زنان مهاجر افغان و رنج های کرونایی

    همسرم دوماه است که بیکار شده و شرایط اقتصادی خوبی نداریم. وقتی درگیر خرج خرد و خوراک هستیم، دیگر به فکر خریدن بسته اینترنتی نیستیم. از طرف دیگر دخترانم از درس هایشان عقب می افتند و من مجبور هستم که آنها را به خانه همسایه بفرستم تا از تکالیفشان مطلع شوند. همسرم در مولوی باربری…