برچسب: زنان مترجم، زنان نویسنده، زنان نمایشنامه نویس، رمان و زنان، داستان کوتاه و زنان

  • مروری به کارنامه زنان نویسنده و مترجم

    مروری به کارنامه زنان نویسنده و مترجم

    دربارۀ جهان ملک خاتون می‌توان گفت که در تعظیم عشق و صبر بر جفای محبوب تابه‌حال شاعری این میزان سخن نگفته است؛ گویی او تنها برای نوشتن از عشق و ناله از فراق می‌زیسته است. به هر رو، تکرار این مفاهیم در دیوان او شاید به مذاق روحیه امروزی ما شیرین نیاید ولی باید به…