برچسب: زنان آلمانی

  • زنان آلمانی و مهاجر قربانی خشونت خانگی

    زنان آلمانی و مهاجر قربانی خشونت خانگی

    مجازات قتل عمد زنان به‌طورکلی در آلمان حبس ابد است، به‌طور میانگین در بین 100 درصد قتل‌هایی که در آلمان در روابط عاطفی و همسری اتفاق می‌افتند، 80 درصد مقتولان زن هستند. آنچه اهمیت دارد این است که در آلمان آمار خشونت علیه زنان آشکار است و درباره آن صحبت می‌شود. آمار زن کشی‌ها مشخص…