برچسب: روانکاوی و قدرت

  • کارن هورنای و روانکاوی آگاه به عدم تعادل قدرت جنسیتی

    کارن هورنای و روانکاوی آگاه به عدم تعادل قدرت جنسیتی

    او در اوایل دوران کار حرفه ای خود در روانکاوی؛ اصول نظریات فروید را دنبال می کرد اما پس از گذشت مدت زمانی، با به چالش کشیدن نظریات فروید که ریشه ای بس غیرقابل تشکیک دوانده بود؛ اختلافات بین رنج های روانی زنان و مردان را ناشی از فرهنگ و جامعه دانست و استدلال کرد که زیست شناسی هرگز…