برچسب: روابط قدرت

  • چرا زنان در روابط صمیمانه و عاشقانه خشونت می ورزند؟

    چرا زنان در روابط صمیمانه و عاشقانه خشونت می ورزند؟

    مردان از قدرت، کنترل و زور و اجبار برای تهدید کردن و ایجاد ترس در شریک زندگی شان در یک رابطه طولانی مدتِ سلطه و کنترل ، استفاده می کنند. انگیزه های اصلی زنان برای استفاده از خشونت شامل: بدست آوردن اعتماد به نفس خود درمقابل خشونت های کلامی و عاطفی همسر/ پارتنر، دفاع از فرزندان، امتناع از دوباره…