برچسب: دختران پارتیزان

  • درجستجوی حضور، گزارشی از دختران پارتیزان

    درجستجوی حضور، گزارشی از دختران پارتیزان

    آنچه که تحت عنوان اولین موج هنر فمینیستی نامگذاری شده است، تصاویر زنانی در تجربه های زیسته زنان را می بینیم. تصاویر واژن و خون قاعدگی، چهره های برهنه الهه ها، و نیز این موج هنری ، مخالف حضور زنان در قالبهای کاری از پیش ساخته شده ای است که الگوی رایج رسانه ها هستند.