برچسب: خشونت جنسیتی، ازارجنسی، نامجو، عدالت ترمیمی

  • آزار جنسی را نباید کوچک شمرد

    آزار جنسی را نباید کوچک شمرد

    ظرفیت‌های قانونی در زمینه آزار جنسی محدودیت‌هایی دارد که باعث می‌شود عملا فرد آزاردیده از مراجعه به دستگاه قضا صرف نظر کند. اثبات آزار جنسی، طبق قانون موجود امری بسیار دشوار است و گاه می‌تواند منجر به مجازات قربانی شود. برای مثال اگر متجاوز در نهایت به اجباری بودن رابطه اعتراف و اقرار نکند، قربانی…