برچسب: حکومت دیکتاتوری

  • دنیا به فمینیسم نیاز دارد،خاورمیانه بیشتر

    دنیا به فمینیسم نیاز دارد،خاورمیانه بیشتر

    در این نوع گفتمانها ، بدن زن نوع دیگری از میادین نبرد است – یک نبرد ایدئولوژیک، که توسط مردان برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می شود. دیدگاههای زنان درباره بدن و حقوق آنها نه فقط شنیده نمی شود که حتی تمایلی برای وجود این نوع دیدگاه نیز وجود ندارد .

This site is registered on wpml.org as a development site.