برچسب: حقوق زنان

  • دنیا به فمینیسم نیاز دارد،خاورمیانه بیشتر

    دنیا به فمینیسم نیاز دارد،خاورمیانه بیشتر

    در این نوع گفتمانها ، بدن زن نوع دیگری از میادین نبرد است – یک نبرد ایدئولوژیک، که توسط مردان برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می شود. دیدگاههای زنان درباره بدن و حقوق آنها نه فقط شنیده نمی شود که حتی تمایلی برای وجود این نوع دیدگاه نیز وجود ندارد .

  • مردم خواستار شفافیت خانه های امن در افغانستان اند

    مردم خواستار شفافیت خانه های امن در افغانستان اند

    پژوهشی که در سال 1395 ما انجام دادیم «مطالعه دیدگاه مردم در مورد فعالیت خانه های امن» بود. این پژوهش در سطح شهر کابل، بغلان، پروان و بامیان بصورت میدانی انجام شد، و نتایج آن نشان می داد که مردم نسبت به عدم شفافیت و سری بودن فعالیت آن ها شاکی هستند و خواستار شفاف…