برچسب: جنبش زنان ترکیه ، جنبش زنان ایران، فعالان حقوق زنان در ترکیه و ایران

  • مقایسه جنبش زنان ایران و ترکیه

    مقایسه جنبش زنان ایران و ترکیه

    جنبش زنان در خاورمیانه ریشه‌های نزدیکی به هم دارد. با نگاهی به ریشه‌های شکل‌گیری جنبش زنان در ایران و ترکیه می‌توان گفت در هر دو کشور تصمیم دولت بر تغییر وضعیت زنان به دلیل نگاه ناسیونالیستی تا حدود زیادی سبب تغییر در وضعیت زنان هر دو کشور شد این البته در کنار عاملیت زنان برای…