برچسب: تجاوز و قوانین

  • نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره تجاوز

    نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره تجاوز

    یافته‌ها نشان می‌دهد که ۳/۳۲ درصد قربانیان دارای اختلال روانی خفیف و ۵/۶۴ درصد دارای اختلال روانی متوسط و ۱/۱ درصد دارای اختلال روانی شدید هستند. همچنین بیشترین اختلالات روانی دیده‌شده در این افراد افسردگی و پرخاشگری بوده است.

  • با اعدام، فرهنگ تجاوز باقی می ماند

    با اعدام، فرهنگ تجاوز باقی می ماند

    آن چیزی که ضرورت دارد این است که به جامعه آموزش داده شود و متجاوز هم یاد بگیرد که به خاطر کاری که انجام داده، شرمسار باشد. عدالت ترمیمی با تسهیلگری به‌وسیله کسانی که مطلع هستند و یا میانجیگری کسانی که با استانداردهای عدالت ترمیمی آشنایی دارند، می‌تواند جایگزین مناسبی برای مجازات کردن باشد. در…