برچسب: تاتر

  • «همسایگان بدون مرز» نمایشی در مورد تجاوز

    «همسایگان بدون مرز» نمایشی در مورد تجاوز

    البته این اجرا به زبان آلمانی به جز مزایایی که دارد، سختیهای خودش را هم دارد.فکر کردن به زبان آلمانی، نوشتن به این زبان و بعد از ان به عنوان یک کارگردان خو گرفتن با متن وارتباط برقرار کردن با نمایشنامه طبعاً کار سختی برای یک غیر آلمانی زبان است.

This site is registered on wpml.org as a development site.