برچسب: بیانیه فعالان زنان

  • بیانیه فعالان حقوق زنان درباره اصلاح قانون مهریه

    بیانیه فعالان حقوق زنان درباره اصلاح قانون مهریه

    امضاکنندگان این بیانیه، گفته اند پیش از تصمیم گیری درباره قانون مهریه و محدود کردن آن، باید برای مشکل فرودستی اقتصادی زنان و فقدان تساوی حقوقی زن و مرد در قرارداد ازدواج چاره اندیشی شود. در پایان بیانیه راهکارهای جایگزین مانند تنصیف اموال و برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان، فراهم کردن حمایت و…