برچسب: بیانیه فعالان زنان در ایران

  • بیانیه فعالان حقوق زنان برای اصلاح قانون مهریه

    بیانیه فعالان حقوق زنان برای اصلاح قانون مهریه

    در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود. همچنین…