برچسب: بسته حمایتی

  • سهم اندک زنان سرپرست خانوار از حمایت های دولتی

    سهم اندک زنان سرپرست خانوار از حمایت های دولتی

    همین مشکلات اقتصادی و اجتماعی مذکور باعث شده است که بیش از 40 درصد این زنان از سلامت جسمی و بیش از 30 درصد از آنان از سلامت روان مناسبی برخوردار نباشند، افسردگی، انزواطلبی، پرخاشگری و استرس ازجمله مشکلات روحی است که در بین زنان سرپرست خانوار رواج بسیار دارد.