برچسب: برابری جنسیتی در کردستات عراق، وضعیت زنان در کردستان عراق

  • برابری جنسیتی در عراق و کردستان عراق

    برابری جنسیتی در عراق و کردستان عراق

    بااین‌وجود، موقعیت قانونی زنان در‎ KRI ‎در دهه گذشته بیش از زنان در سایر مناطق عراق بهبودیافته است. گواه این مطلب تعداد بیشتری از ‏مواد قانونی اصلاح‌شده و جدید در راستای‎ CEDAW ‎است که برخی از مواد افتراقی قانون احوال شخصیه و قانون مجازات عراق را مورد توجه ‏قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال ، محدودیت‌هایی در قانون تعدد زوجات برای محدود کردن توانایی شوهر برای داشتن چند همسر در نظر گرفته شد. ‏قانون مقابله با خشونت خانگی که در سال 2011 تصویب شد ، مرتکبان را نسبت به اعمال خود ، ازجمله اقداماتی که شوهران علیه همسران خود ‏مرتکب شده‌اند ، مسئول می‌داند و از قربانیان حمایت بیشتری می‌کند. مقاله مربوط به قتل ناموسی برای از بین بردن شرایط تخفیف مجازات ‏عاملان تغییر یافت. ختنه زنان نیز ممنوع شد.‏

This site is registered on wpml.org as a development site.