View Post

بیم و امید زنان از روند صلح در افغانستان

بیش از چهار دهه خشونت در افغانستان، بیشترین آسیب را به فعالیت و حضور سیاسی-اجتماعی زنان وارد کرده است. بنا براین با هر تحول کلان سیاسی در کشور آن‌چه که از ذهن اکثر زنان امروزی می گذرد، امیدواری کمتربه آینده، و نگرانی از بدتر شدن وضعیت است.

View Post

صدسال بعد از کسب حق رای زنان در امریکا؛ تبعیض نژادی علیه زنان غیرسفید

ر اگوست ۲۰۱۹ مرکز Brennan Center گزارش داد که ۱۷ میلیون رای دهنده در خلال سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۸ از حق رای دادن محروم بودند. بیشتر این تعداد در ایالاتی بودند که تجربه تبعیض نژادی پررنگ داشتند. از این رو در کارزاری که برای صدمین سال حق رای زنان بوجود آمده ، موارد فوق، بسیار مورد توجه قرار دارد.

View Post

کمیته دادخواهی فعالان زنان افغانستان راهی برای احقاق حق زنان

حرکت زنان افغانستان و ایران به دلیل وجود زبان و فرهنگ مشترک می توانند کمکهای شایان توجهی به هم داشته باشند. بی شک برای فعالان زنان در ایران روشهایی که خواهران افغانستانی شان برای پیشبرد حقوق زنان به کار گرفته اند مفید است و راهگشا. تلاش کرده ایم به بهانه مذاکرات صلح با طالبان با تنی چند از فعالان زنان در افغانستان مصاحبه ای داشته باشیم که در کنار ان با سازوکارهای جنبشی فعالان افغانستان نیز بیشتر اشنا شویم.