فقر، بیکاری و خشونت سهم زنان کرد در ایران

لیان بیهقی

دیگری:از اسفندماه سال جاری تحریریه دیگری تلاش کرده است ضمن برگزاری نشست بررسی مسایل زنان کرد در خاورمیانه مطالبی را نیز در این زمینه منتشر کند، که ادامه انها با توجه به شروع سال جدید و سیل اخیر انتشار ان کمی با تاخیر مواجه شد.

 کردهای ایران عموماً در سه استان، کردستان، کرمانشاه و ایلام ساکن هستند، البته برخی از آنان نیز در آذربایجان غربی زندگی می‌کنند. در این گزارش به وضعیت زنان کرد ساکن در این سه استان از منظر میزان سواد، نرخ بیکاری و اشتغال، میزان اعتیاد ، خشونت خانگی و تعداد زنان سرپرست خانوار شده است. البته نبود آمارهای مشخص در مورد مسائل زنان در ایران یکی از معضلاتی است که در این گزارش نیز خودش را نشان می‌دهد. در برخی از موضوعات هیچ آماری در دست نیست مثل میزان خشونت خانگی و خودکشی در مواردی مانند اعتیاد و فقر نیز آمارها متعلق به سال‌های قبل از ۹۷ است.

میزان سواد زنان در استان‌های کردنشین

کردستان

براساس سرشماری سال ۹۵ یک‌میلیون و ۱۶۹ هزار نفر معادل ۸۱.۵ درصد از جمعیت ۶ سال به بالای استان کردستان باسواد و ۲۶۵ هزار و ۱۰۴ نفر معادل ۱۵.۵ درصد نیز بی‌سواد هستند.سرشماری ۳۶.۶ درصد از زنان و ۱۹.۳ درصد از مردان روستایی از نعمت سواد بی‌بهره‌اند.

همچنین بر اساس آمار در جامعه شهری استان نیز ۲۰.۲ درصد از زنان و 9.2 درصد از مردان بی‌سواد هستند.

در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در بخش زنان ۸۷.۹ درصد باسواد و ۱۲.۱ درصد نیز بی‌سواد هستند.

در چند سال اخیر در کردستان با بیشترین رشد سوادآموزیروبرو هستیم و در این زمینه میانگین رشد در کشور ۲.۵ درصد ولی در استان ۳.۸ درصد است.

در سرشماری سال ۹۰ تعداد ۱۱۸ هزار نفر مردم استان در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بی‌سواد بودند ولی در سال ۹۵ این تعداد به ۸۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

کرمانشاه

بر اساس آمارهای موجود یک میلیون و ۷۷۲ هزار و ۲۳۵ نفر از جمعیت استان در گروه سنی شش سال به بالا قرار دارند که ۳۱۲ هزار و ۹۹۳ نفر این افراد بی‌سواد هستند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه افزود: از مجموع جمعیت گروه سنی شش سال و بالاتر استان ۱۱۳ هزار و ۳۷۰ نفر مرد و ۱۹۹ هزار و ۶۲۳ نفر زن هستند.

بسامی ادامه داد: بر اساس آمارها ۸۱.۷۲ درصد مردم استان باسواد و ۱۷.۶۶ درصد بی‌سوادند و ۰.۰۶ درصد هم در این خصوص اظهارنظری نداشته‌اند.

وی بابیان اینکه جمعیت استان در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال یک‌میلیون و ۳۳۴ هزار و ۷۲۶ نفر است، گفت: از این تعداد ۱۰۴ هزار و ۸۸۵ نفر بی‌سواد هستند.

به گفته بسامی، در این گروه سنی که درواقع جامعه هدف سوادآموزی هستند، ۹۱.۶۶ درصد افراد باسواد و ۷.۹۱ افراد بی‌سواد هستند و در خصوص مابقی نیز اظهارنشدهاست.

بسامی افزود: از مجموع بی‌سوادان ۱۰ تا ۴۹ ساله استان ۵۳ هزار و ۶۲۳ نفر در شهرها و ۵۱ هزار و ۲۶۲ نفر در روستاها زندگی می‌کنند.

وی در ادامه در مورد درصد باسوادی مردان و زنان استان در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال نیز گفت: بر اساس آمارهای حاصل از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال ۹۰ انجام گرفت، میزان باسوادی مردان استان کرمانشاه ۹۴.۶۲ درصد و میزان باسوادی زنان ۸۸.۶۴ درصد است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه اختلاف باسوادی بین مردان و زنان در استان کرمانشاه را ۵.۹۸ درصد دانست.

ایلام

به گفته معاون سوادآموزی استان ایلام گفت: در سرشماریسال 1390 میزان سوادآموزی 91.9 درصد بوده که درسرشماری سال 1395 این میزان به 94.5 درصد رسیده کهرشدی معادل 2.7 درصدی را نشان می‌دهد. درصد باسوادی،سوادآموزان در جمعیت 10 تا 49 سال مردان 96.6 درصد وزنان 92.5 درصد است که بر این اساس اختلاف باسوادیزنان و مردان 4.1 درصد است

مشاغل سخت و سنگین سهم زنان کردستان

در مناطق کردنشین زنان برای تأمین معاش خود و خانواده مجبور به انجام کارهایی مانند کولبری در مناطق کوهستانی یا کارگری ساختمان هستند، اگرچه که در توانمندی زنان برای اشتغال به کارهایی که موردعلاقه آنان است شکی نیست اما بین انتخاب شغل دلخواه با ناچار بودن به انجام بعضی مشاغل تفاوت وجود دارد . چنین می‌توانند صدمات جسمی  و حتیروانی جبران‌ناپذیری را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد هرچندکه مردان نیز معمولاً در این مشاغل دچار آسیب‌های جدیمی‌شوند و ضروری است مسئولان برای تأمین این گروه از زنانهم‌وطن چاره‌اندیشی کند.

میکائیل صدیقی، مسئول انجمن کارگران و استادکاران مریوان و سروآباد ، چندی پیش درباره زنان کارگران ساختمان و کولبر در مناطق کردستان گفته در روستاها همواره ۸۰ درصد کارها در کشاورزی و دام‌پروری و آبیاری زمین توسط زنان انجام می‌شود، اما اکنون به دلیل فقدان اقتصاد مادر، نبودکارخانه‌ها برای به کارگیری کارگران و ایجاد اشتغال، نبود شرایط کاری و وجود فقر و محرومیت و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود زنان هم مجبور شده اند که در کنار مردان به مشاغل بسیار سخت همچون کارگری ساختمان و کولبری روی آورند تا بتوانند امرار معاش کنند.

براساس گزارش های رسیده تعداد زنان کارگر ساختمان و زنان کولبر با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی آنان افزایش یافته است، همچنین تعداد زنان کولبر از زنان کارگر ساختمان بیشتر است.

کارگر ساختمانی باید شناسنامه کار داشته باشد، امنیت وی تامین باشد، ساماندهی شود و برای وی سهمیه بندی بیمه در نظر گرفته شود اما در کشور ما کارگری ساختمان به دلیل نبود امنیت، فقدان آگاهی کارگر و نبود نظارت از سوی نهادهای ذیربط کارگران شرایط سختی را در ساختمان ها تجربه کند.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس سوما عبداللهی در نشست تخصصی زنان برگزیده کردستان با معاون امور زنان دفتر ریاست جمهوری در سنندج، اظهار کرد: بیشتر فعالیت‌هایبخش خصوصی در استان کردستان را مردان برعهده دارند.وی با تاکید بر کم بودن دستمزد و حقوق زنان در عرصه‌هایمختلف، بیان کرد: علاوه بر پایین بودن دستمزد، وضعیتبی‌ثباتی اشتغال آنها از دیگر مشکلات بانوان این استان به شمار می‌آید.

رئیس کانون زنان بازرگان کردستان به حضور ۱۳ درصدیبانوان کردستان در اتاق بازرگانی استان اشاره و اضافه کرد: سهم زنان کردستان در بخش صنعت و معدن بیشتر در مشاغل پایین و کارگری است.

عبداللهی به عدم دسترسی بانوان کردستانی به فرصت‌هایشغلی مناسب اشاره کرد و عدم وجود امنیت شغلی، عدم حضور زنان در بخش‌های مدیریتی و کم تنوع بودن مشاغل بانوان را از دیگر مشکلات پیش روی بانوان کردستان برشمرد.وی با اشاره به عدم وجود نهادهای حمایتی از مشاغل بانوان در کردستان، گفت: امیدواریم هیئت دولت صندوق حمایت برای راه‌اندازی مشاغل و ایجاد مرکزی برای ارتقایاشتغال زنان در کردستان را در برنامه خود قرار دهد.

روناک کنعانیان به نمایندگی از زنان خبرنگار کردستان،در این نشست گفت: در حال حاضر ۱۶۰ خبرنگار عضو خانه مطبوعات در استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۶۵ نفر آنها زن هستند.وی بیان کرد: عدم برخورداری خبرنگاران کردستانی از بیمه، تامین نبودن مسکن آنها و آموزش‌های به روز از جمله مشکلات است که امیدواریم اعتبارات خاصیبرای حل این مشکلات تخصیص پیدا کند

کرمانشاه

براساس امار استان کرمانشاه با یک میلیون و ۹۴۵ هزار و ۲۲۷ نفر جمعیت با نرخ رشد بی‌کاری ۲۰.۷ درصدی در اولین رتبه بیکاری در کشور است،

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار تا پایان سال ۹۴، کرمانشاه با ۶۰.۲ درصد بالاترین «نرخ بیکاری زنان» در سنین ۱۵ تا ۲۹ را به خود اختصاص داده است.

اذر ماه امسال نیز مدیرکل بانوان استانداری کرمانشاه گفت: ۸۰۰ فقره تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی برایتوانمندسازی زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط دفتر بانوان استانداری پرداخت شده است. سعیده فهیم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکهیکی از مهمترین برنامه‌های اولویت‌دار در کمیته بانوان استانداری اجرای طرح توانمندسازی زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست خانوار کرمانشاه است، اظهار داشت: تاکنون ۶۰ نفر از این زنان در مناطق حاشیه‌نشین توسط یکی از کارآفرینان تحت آموزش برای کاشت، برداشت و بسته‌بندیزعفران قرار گرفته‌اند

 همچنین در استان کرمانشاه تعداد ۱۳ هزار و ۵۰ زن زنفرهنگی شاغل، فرآیند تعلیم و تربیت را برای ۱۴۹ هزار ۴۸۶ دانش‌آموز دختر انجام می‌دهند.

ایلام

آمارهای مربوط به بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در سال ۹۳ نشان می دهد که بیکاری مردان و زنان در اینگروه سنی تا ۵۰.۱ درصد نیز بالا رفته که این میزان تنها برای زنان در استان ایلام ۸۶.۴ درصد است.

همچنین به گزارش ایرنا، به گفته استاندار ایلام مدیریت زنان در این استان در سطح مدیریت عالی پنج درصد، پایه 10 درصد و عملیاتی 28 درصد است. هفت مدیرکل زن، ۱۳ معاون و ۲ بخشدار زن وجود دارد .همچنین 9 درصد شامل ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر، ۴۴ شورای اسلامیروستا و ۲۲ دهیار را زنان تشکیل داده اند.

به گفته سلیمانی دشتکی: ۳۴ درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل داده اند که بیشترین آمار اشتغال دولتی بانوان در دستگاه هایی چون جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و علوم پزشکی است.

وضعیت خشونت خانگی علیه زنان کرد

نتیجه پژوهش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد آزار قرار می‌گیرد و باردار بودن زنان هم آن‌ها را از خشونت مصون نمی‌دارد. خشونت خانگی امری است پنهان متأسفانه در برخی کشورها به دلیل عدم حمایت از قربانیان بسیاری از این خشونت‌ها گزارشنمی‌شود. همه جای دنیا کم وبیش زنان در معرض خشونت هستند. در یک دهه اخیر پژوهش‌هایفراوانی در مورد خشونت خانگی انجام شده که آخرین آن در سال ۱۳۸۳ در گزارشی ۳۲ جلدی و هر جلد بیش از ۲۰۰ صفحه به پایان رسیده و ۲۸ استان کشور بررسی شده‌اند. کارفرمای این طرح دفتر امور اجتماعی وزارت کشور ایران و شریک پژوهشیآن، با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایراناست. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۶۶٪ زنان در ایران از اول زندگی مشترکشان تا کنون، یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. با این حال میزان و انواع خشونت در استان‌های کشور تفاوت‌های معناداریدارند. در این پژوهش ۲۵ مورد خشونت خانگیطبقه‌بندی شده که در این طبقه‌بندی خشونت روانی و کلامی رتبه نخست و خشونت جنسی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. البته آمار پایین خشونت جنسی، مربوط به هنجارهای عرفی و حتی شرعیدرباره اظهار خشونت‌های جنسی در جامعه و فرهنگ ایرانی است. عدم حمایت از قربانیان و عدم مجازات عاملان خشونت جنسی، زنان را به خودسانسوری وا می‌دارد و آمار درستی از میزان واقعی آن در دسترس نیست. همچنین متاسفانه در مورد خشونت های خانگی در استان های کردنشین نیز آمار مشخصی در دست نیست. 

کردستان

پرستو توفیقی به نمایندگی از کانون وکلای کردستان، در نشست تخصصی زنان برگزیده کردستان با معاون امور زنان دفتر ریاست جمهوری در سنندج، بیان کرد: در حال حاضر وضعیت خشونت علیه زنان در استان روند روبه رشدی را نشان می‌دهد.او ریشه‌یابی فرهنگی و انجام تحقیقات و پژوهش‌ها در این راستا خواستار شد و اضافه کرد: عدم وجود قاضی زن در کردستان از دیگر نگرانی‌هایی است که امیدواریم زمینه برای حضور قضات زن در استان مهیاشود.

توفیقی با اشاره به اینکه هم اکنون کردستان رتبه ۶ کشوریدر زمینه طلاق را دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه طلاق در کردستان بسیار نگران‌کننده است برای جلوگیری از آن بایدپژوهش‌های علمی و عملی انجام شود.

کرمانشاه

متاسفانه در مورد میزان خشونت خانگی در کرمانشاه نیز هیچ آمار منتشر شده ای مربوط به سالهای اخیر موجود نیست و تنها پژوهش های دانشگاهی در مورد میزان و علل خشونت در شهرهای مختلف این شهرستان وجود دارد.

ایلام

خودسوزی و خودکشی به دلیل ساختارهای مردسالار بین زنان ایلامی بالاست اما نه تنها آماری در مورد آن موجود نیست بلکه به گزارش جهان صنعت مدیر روابط عمومی علوم پزشکی ایلاماعلام کرده است که از طرف وزارت بهداشت آمده مبنی بر اینکه هیچ کس اجازه ندارد در مورد خودکشی و خودسوزیزنان تحقیق کند یا حتی حرفی بزند. این درحالی است که بر این اساس نخستین تحقیق درباره خودکشی در استان در سال ۱۳۷۲ انجام شد‌. بر اساس نتایج این تحقیق،نزدیک به ۸۰ درصد خودکشی‌‌ها در اوایل دهه ۷۰ متعلق به زنان بود و معمولا زنان جوان بر اثر تضاد‌های خانوادگی، اقدام به خودکشی می‌کردند و خودکشی‌ها اساسا با استفاده از روش خودسوزی صورت می‌گرفت که میزان موفقیت در آن بسیار بالا بود‌.

به لحاظ سنی، سنین 15 تا ۳۴ سال بیش از ۸۰ درصد خودکشی‌‌ها را به خود اختصاص داده بود که بر این اساس نوجوانان و جوانان گروه پرخطر را تشکیل می‌دادند‌. البته در بعضی سال‌‌ها میانگین سنی اندکی تغییر می‌‌کند اما در طول این سه دهه همین گروه سنی در مجموع بالاترینمیزان خودکشی را داشته‌اند‌. به لحاظ الگوی سنی، خودکشیدر استان ایلام روند تقریبا ثابتی را طی کرده است اما به لحاظ جنسیتی امروزه خودکشی مردان افزایش پیدا کرده و در مقابل، خودکشی زنان کاهش یافته است به‌ طوری‌ که امروزه ۴۶ درصد اقدام‌ها توسط مردان و ۵۴ درصدشان توسط زن ها صورت می‌‌گیرد‌.

رتبه اول خودکشی و خودسوزی در ایلام باعث شد تا طرح پژوهشی «مکان‌یابی خودکشی در استان ایلام» در سال‌های اخیر اجرا شود‌. هدف طرح این بود که با استفاده از اطلاعات خودکشی‌‌کنندگان از قبیل سن، جنس، میزانتحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، وسیله مورد استفاده، نتیجه اقدام، محل سکونت، فصل، ماه و روز خودکشی، وضعیت دقیق خودکشی در استان ایلام در سطوح مختلف در قالب نقشه نشان داده شود‌. 

بر اساس نتایج حاصل از اجرای این طرح، بالاترین میزانخودکشی در شهرستان‌های« ایوان» و «دره‌‌شهر» و پایین‌ترین میزان هم «در دهلران» و« مهران» دیده شد‌. به گفته علی موسی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیایلام که از مجریان این طرح است، میانگین سن اقدام به خودکشی در استان، ۲۵ سال است که البته در شهرستان‌‌های ایلام، ایوان و« آبدانان»، میانگین سنی جوان‌تر است‌. میانگین تحصیلات اقدام‌‌کنندگان هم افزایش یافته تا جایی که حتی دارندگان مدارک کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد و حتی پزشکی هم سهم عمده‌ای از اقدام‌ها را به خود اختصاص می‌دهند‌.بنابر همین گزارش، در دو دهه اخیر آمارها حکایت از آن داشت که ۷۰ درصد خودکشی‌هادر استان ایلام مربوط به زنان و ۳۰ درصد مربوط به مردان است، اما در یک سال اخیر، اختلاف آماری زنان و مردان به یک تا دو درصد رسیده و «مرد و زن تقریبا مساویخودکشی می‌کنند».

همچنین مدیرکل بهزیستی ایلام عمده‌ترین دلایل اقدام به خودکشی را نداشتن درآمد کافی، ازدواج زودهنگام، خشونت خانوادگی، بیکاری، زلزله، تجربه زیستن در جنگ و نبود برنامه‌های شاد ذکر کرده است.

در مورد انواع دیگر خشونت خانگی نیز آماری در دسترس نیست و تنها در سال ۹۵ اعلام شده است که بالاترین خشونت در این شهرستان علیه زنان کلامی است و شامل تحقیر، توهین، انتقاد ناروا، بددهنی، تمسخر، فحاشی و تهدید مداوم به طلاق است که موجب کاهش اعتمادبه‌نفس در زنان می‌شود.

اعتیاد زنان در استان های کردنشین

در استان کردستان در سال‌های اخیر اخبار و اطلاعات مختلفی در خصوص افزایش اعتیاد زنان منتشر شده اما تاکنون آمار دقیقی از اعتیاد زنان ارائه نشده است.به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان ۲۲ هزار معتاد در استان وجود دارد که چهار تا شش درصد آنهازن هستند.  او ادامه داده است:اخیرا گورستان خوابی معتادان زن، همچون مردان و در کنار آنها مشاهده می‌شود که این وضعیت اسفناک در سنندج در گورستان‌های تایله، قبرستان خیابان ۱۷ شهریور و قبرستان انتهای خیابان وکیل سنندج به چشم می‌خورد.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج در سال ۹۵ گفته است : در نه ماهه سال نود و پنج، 232 متکدی از سطح شهر جمع آوری شد که از این تعداد ۱۲۱ نفر مرد و ۱۱۱ نفر هم زن بودند. 

 ازدیگر سو خانم دکتر مرادپور، پزشک گروه شورای مردمی پایان کارتن خوابی مدت دو سال است که در استان کردستان به صورت خودجوش و مردمی فعالیت می کند ، گفته است:مرادپور خاطرنشان کرد یک سری از زنان کارتن خواب دارای سرپرست هستند اما از خانواده طرد شده اند و با وجود طرد شدن ما به آنها کمک خواهیم کرد . 

در ادامه محمدی، یکی دیگر از اعضای گروه پایان کارتن خوابی به ایراد سخن پرداخت و گفت: متاسفانه معضل کارتن خوابی در سطح شهر سنندج روز به روز بغرنج‌تر می شود؛ دو سال پیش که فعالیت این گروه شروع شد تعداد معتادان و کارتن خواب های ما ۵۰ نفر بود که متاسفانه طی دو سال این تعداد ۲ برابر شده است و این نشان دهنده آن است که در حوزه اعتیاد کارهای ناقصی انجام شده یا مسیری که انتخاب شده اشتباه است و یا عملا کاری انجام نشده که باید متولیان امر اعتیاد شیوه های خود را تغییر یا به دنبال راهکارهای دیگری باشند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در استان کردستان نُرم اعتیاد در بین زنان در حال افزایش است و قبلا از ۱۰ معتاد یک نفر زن بود اما هم اکنون از ۱۰ نفر ۲ نفر خانم هستند. متاسفانه مافیای مواد مخدر به سمتی می رود که گرایش اعتیاد و لذت مصرف مواد مخدر در بین زنان بیشتر می شود که ترک آن در زنان بسیار سخت است.

کرمانشاه  

از دیگر سو به گفته استاندار کرمانشاه در سال ۹۶ ، علاوه بررشد خیره کننده حدود 30 درصدی تعداد معتادانی که در کرمانشاه به آخر خط زندگی رسیده اند،‌ دیگر نکته قابل تامل،افزایش مرگ و میر زنان معتاد استان به نسبت سال هایگذشته است. در سال 92، تنها چهار درصد (هشت نفر) ازمعتادان جانباخته زن بودند اما این آمار در سال 94 به 10 درصد و در سال 95 به 13.5 درصد افزایش یافته است.

ایلام 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایلام در سال ۹۷ گفت: سن شروع مصرف مواد مخدر در ایلام پایین تر ازمیانگین کشوری است بطوریکه این شاخص در کشور 24 سالو در ایلام کمتر از 22 سال است و ۱۱ هزار نفر در این استان معتاد به مواد مخدر هستند که این آمار مربوط به محدوده سنی۱۵ تا 64 سال است. از این آمار هرچند نه به صورت مستقیم اما شاید به شکل غیر مستقیم هم بتوان این گونه برداشت کرد که سن زنان معتاد این استان نیز پایین تر از سن زنان معتاد در سایر استانهاست.

نگاهی به آمار و وضعیت زنان سرپرست خانوار در استان های کردنشین

تعداد زنان سرپرست خانوار در سالهای اخیر به دلایل مختلف رو به افزایش است که نیاز به سیاست گذاری های جدید برای حمایت از این زنان احساس می شود زیرا سیاست های صرفا از نوع خیریه ای جواب گوی نیازهای این زنان نیست و باید پروژه های قدرت بخشی به زنان سرپرست خانوار در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

کردستان

براساس امار ارائه شده از سوی مدیر کل بهزیستی کردستان در سال ۹۷ از ۵۷ هزار و ۱۴۶ خانوار زیر پوشش این نهاد در استان، ۱۲ هزار و ۳۲ نفر را زنان سرپرست خانوار تشکیلمی دهند. او افزود: ۱۱ هزار و ۴۱۸ نفر از این تعداد زن سرپرست خانوار در این نهاد پرونده فعال داشته و از خدمات مختلف حمایتی از جمله دریافت مستمری بهره می برند و پرونده ۶۱۴ نفر نیز پشت نوبت برای دریافت خدمات است.مدیرکل بهزیستی کردستان با بیان اینکه هر سال باید حدود ۱۰ درصد از جامعه هدف این سازمان از جمله زنان سرپرست خانوار و معلولان توانمند شوند، تاکید کرد: از ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی، حدود ۴۰ درصد غیرقابل بازتوان هستند.قریشی در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان این نهاد یادآور شد: سال گذشته با ۲۵۴ میلیارد ریال اعتبار یکهزار و ۹۸۴ شغل برای مددجویان شهری و ۶۴۹ شغل نیزبرای مددجویان روستایی ایجاد شد.

همچنین مدیرکل کمیته امداد کردستان گفت: ۲۶ هزارو۲۴۳ خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان را زنان سرپرستخانوار تشکیل می‌دهند که بیش از ۵۰درصد مخاطبان کمیته امداد استان زنان سرپرست خانوار هستند و ۴۵ درصدمخاطبان کمیته امداد استان در مناطق محروم سکونت دارند. از دیگر سومدیرکل امور بانوان و خانواده استانداریکردستان گفت: ۴۰۰ نفر از بانوان این استان زیرپوششطرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاه‌های غیررسمی قرار می گیرند. براساس آخرین آمارسرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، استان کردستان ۱۶ هزار زن نان آور خانواده دارد.

کرمانشاه

همچنین بر اساس امار ارائه شده از سوی بهزیستیاستان کرمانشاه در سال ۹۵ ، 67 هزار زن سرپرست خانوار در این استان زندگی می کنند. به علاوه براساس امار ارائه شده از سوی مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه در سال ۹۷: از مجموع ۷۴ هزار و ۷۸ خانوار تحت پوشش، ۴۰ هزار خانوار سرپرست زن دارند و اینیعنی در ۶۰ درصد خانوارهای تحت پوشش زنان سرپرست خانوار هستند. وی تصریح کرد: همچنین از جمعیتتحت پوشش کمیته امداد ۲۰ هزار دختر بالای 40 سال مجرد هستند.

ایلام

به گفته استاندار ایلام: بر اساس آمار ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار در استان ایلام دارای پرونده حمایتیهستند که چهارهزار نفر آنها تحت پوشش بهزیستی و ۱۱ هزار تحت حمایت کمیته امداد هستند.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان ایلام تعداد ۱۲ هزار و ۲۲۰ خانوار دارای سرپرست زن در استان ایلام از خدمات گوناگون کمیته امداد برخوردار هستند و این نهاد در ۱۱ ماهه سال ۹۷ برای بیش از ۷۷۰ خانواده مددجو و نیازمند دارای سرپرست زن در این استان شغل ایجادکرده است.  وی ادامه داد: صنایع دستی، شیلات،کشاورزی و دامداری، خدمات و مشاغل کوچک خانکی از مهمترین زمینه‌های شغلی مددجویان در استان ایلاماست و برای شغل‌های ایجاد شده بیش از ۱۶ میلیاردتومان از اعتبارات این نهاد و منابع بانکی هزینه شده است.

ازدیگر سو مدیرکل بهزیستی ایلام گفته است: در حال حاضر دو هزار و ۶۰۰ زن سرپرست خانوار در ایلام تحت پوشش بیمه هستند. 


منتشر شده

در

, ,

توسط

This site is registered on wpml.org as a development site.