بروشور نقش مردان در پایان دادن به خشونت علیه زنان

دیگری:خشونت جنسی مشکلی جدی و حاد است که می‌تواند تأثیرات مخرب دائمی بر زندگی قربانی، اطرافیان او و ‏جوامع مختلف بگذارد. هدف از راهکارهای پیشگیرانه، در درجه اول، جلوگیری از وقوع آن است. راه حل ها ‏برای جلوگیری نیز بسیار پیچیده و دشوار هستند‏.
آموزش مردان و درخواست حمایت از آنان بی‌شک یکی از راه‌های مقابله با خشونت علیه زنان است. این بروشور را با این هدف در دیگری طراحی کرده‌ایم.
با سپاس از همراهی داوطلبانه خانم حبیبه محمدپور و آقای محسن هادی برای تهیه بروشور

باهمرسانی این بروشور در کنار یکدیگر می‌توانیم آزار جنسی را کاهش دهیم

این بروشور آموزشی را از این لینک بارگذاری کنید.


منتشر شده

در

توسط