View Post

سکوت دربرابر آزار خیابانی ،عادی سازی خشونت است

هم‌چنین دیده‌بان آزار در قالب برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌ها و تولید محتوای تخصصی و آموزشی در این زمینه با نشریات و انجمن‌های دانشجویی همکاری می‌کند. علاوه ‌براین مطالب گوناگونی با موضوع آزار جنسی وتبعیض‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها در قالب یادداشت‌، مصاحبه‌، ترجمه و گزارش‌هایی از تجربه‌های دیگر کشورها، در وب‌سایت‌ دیده‌بان آزار ودر بخش «دانشگاه» منتشر می‌شود.